Share this post:

Overstappen op eInvoicing is vriendelijk voor het milieu en uw organisatie

Hoe groot is de CO2 footprint van uw bedrijf? Is uw bedrijf duurzaam? Hoe groen zijn uw zakelijke activiteiten? Organisaties moeten over al deze vragen nadenken als onderdeel van hun sociale verantwoordelijkheid. Bedrijfscultuur is tegenwoordig net zo belangrijk voor een organisatie als de producten of diensten die zij verkopen. Klanten willen zien dat u om meer geeft dan alleen winst.

Een eenvoudige manier om een groot verschil te maken, is door over te stappen op eInvoicing. eInvoices worden automatisch verstuurd vanaf de systemen van een leverancier naar de systemen van een koper, zonder tussenkomst van menselijk handelen. Het UK National e-Invoicing Forum (UKNeF) schat dat het schrappen van
1 miljoen papieren facturen, 3 miljoen vellen papier scheelt, wat gelijk staat aan 360 bomen.

Maar dat is nog niet alles. Papieren facturen worden met vrachtwagens, treinen of vliegtuigen getransporteerd naar sorteercentra en naar de ontvangers. Als die 1 miljoen facturen elektronisch verstuurd worden, bespaart dat volgende het UKNeF genoeg brandstof om een gemiddelde auto 42942 kilometer te laten rijden en om 577 kilo luchtverontreiniging te voorkomen.

En dat is nog steeds niet alles. Al die papieren facturen worden ergens opgeslagen. Met eInvoicing worden exemplaren van de factuur automatisch gearchiveerd als digitaal bestand. Voor papieren facturen is fysieke ruimte nodig voor archivering. Door over te stappen op eInvoicing reduceert u de hoeveelheid m2 land die gebouwen innemen en de resources die nodig zijn om die panden te bouwen. Deze gebouwen moeten ook verwarmd en verlicht worden. Het UKNeF schat dat de 1 miljoen elektronische facturen, voldoende energie besparen om een gemiddelde huishouding 10 jaar en 7 maanden van energie te voorzien.

Ten slotte moeten facturen een bepaalde periode bewaard blijven voordat ze weggegooid mogen worden. Met eInvoicing kan dit automatisch plaatsvinden binnen een paar milliseconden. Papieren facturen moeten versnipperd worden en vervolgens afgevoerd naar een recyclebedrijf of een vuilstort. Voor 1 miljoen papieren facturen is ongeveer 52 kubieke meter ruimte op een vuilstort nodig.

Duurzaam ondernemen is niet per definitie iets wat uw bedrijfvoering minder dydnamisch maakt of uw winst verlaagt. Nee, doordat eInvoicing vriendelijk is voor het milieu en uw organisatie, kan overstappen zelfs gunstig uitpakken. Uw organisatie kan aanmerkelijke voordelen realiseren bij het reduceren van: resources, portokosten, kosten voor opslagruimte, kosten voor geschil afhandeling vanwege fouten door handmatige verwerking, boetes en straffen vanwege verlate of onjuiste betalingen. U kunt zelfs in aanmerking komen voor kortingen als u snel betaalt.

Groene transitie kan dus echt een gouden kans zijn voor uw bedrijf.

Download ons eBook ‘6 belangrijke redenen om over te stappen op eInvoicing’ en kom meer te weten over de voordelen van de switch naar eInvoicing.


 

Share this post: