Herz. 5-maart-2017

BluJay Solutions (BluJay) is een wereldwijde organisatie met rechtspersonen die onderdelen van onze website wereldwijd uitvoeren en beheren. BluJay en zijn dochtermaatschappijen respecteren uw privacy. De specifieke praktijken die in deze Privacyverklaring worden genomen, zijn van toepassing op alle websites en domeinen die eigendom zijn van BluJay, inclusief die van zijn volle dochtermaatschappijen (“BluJay website”). Vanwege de wereldwijde omvang van onze website kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen naar landen waarin de mate van wettelijke bescherming verschilt. Waar een privacybeleid of -verklaring op een BluJay website specifiek geldt voor een bepaald(e) BluJay-programma, -dienst of -organisatie, heeft dat beleid of die verklaring prioriteit boven deze Privacyverklaring. Onze privacypraktijken zijn bedoeld om een hoge mate van bescherming van uw persoonsgegevens te bieden, overal ter wereld.

LINKS NAAR DERDEN:

De BluJay website kan links naar websites van derden bevatten, die bedoeld zijn voor uw gemak en informatie. Als op die links klikt, verlaat u de BluJay website en is het privacybeleid van die bedrijven op u van toepassing. BluJay heeft geen controle over die sites en wij moedigen u aan om hun privacypraktijken door te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Wij keuren geen websites van derden goed of geven verklaringen daarover af.

 

PERSOONSGEGEVENS:

BluJay verzamelt en gebruikt persoonsgegevens om uw behoeften en interesses te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn. Op sommige BluJay websites vragen wij u om persoonsgegevens wanneer u om informatie verzoekt, u aanmeldt voor marketing- of ondersteunende materialen, uzelf registreert of solliciteert voor een baan. Tot de soorten persoonsgegevens die u op deze pagina’s aan ons verstrekt, behoren naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gebruiker-ID’s en wachtwoorden, facturerings- en transactiegegevens, product- en dienstvoorkeuren, voorkeurcontactgegevens, opleidings- en beroepsopleiding en -ervaring en gegevens over de baan waarin u geïnteresseerd bent. Als u gegevens verstrekt aan BluJay, kunnen wij deze aan onze databases toevoegen. Soms kunt u kiezen om informatie te ontvangen over onze producten, diensten, activiteiten of contactpersonen voor andere zakelijke doeleinden. Wij streven naar bescherming van de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijk identificeerbare informatie. Wij hebben gepaste technische en beheersprocedures geïmplementeerd die ervoor zorgen dat de informatie juist, actueel en volledig is. Wij zullen ons best doen om op uw verzoeken te reageren om onjuiste persoonsgegevens tijdig te corrigeren.

 

AUTOMATISCH VERZAMELEN:

Naast de informatie die u verstrekt, kan BluJay ook informatie verzamelen tijdens uw bezoek aan een BluJay website d.m.v. onze automatische systemen voor het verzamelen van gegevens, waaronder webbakens, cookies, geïntegreerde weblinks en andere veel gebruikte middelen om informatie te verzamelen. Tot deze informatie kunnen o.a. behoren: datum en tijd; origineel IP-adres waardoor webservers uw computer kunnen lokaliseren en identificeren; type browser, taal en gebruikte besturingssysteem; URL van de verwijzende pagina (indien verstrekt door de browser); verzochte object; invullen van statusrapport; pagina’s die zijn bezocht en de links waarop u hebt geklikt.

BluJay gebruikt sommige van deze automatiseringssystemen ook in e-mailberichten om informatie te verzamelen over wanneer u de e-mail opent of op een link in de e-mail klikt. Wij volgen de domeinen waarvan mensen ons bezoeken. Wij analyseren deze gegevens voor trends en statistische informatie. BluJay kan ook informatie verzamelen van commercieel beschikbare bronnen die het geloofwaardig acht. Tot die informatie kunnen uw naam, adres, e-mailadres en demografische gegevens behoren. De informatie die BluJay verzamelt van zijn commerciële bronnen kunnen worden gebruikt samen met de informatie die BluJay verzamelt wanneer u BluJay websites bezoekt.

 

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE:

BluJay kan uw informatie gebruiken om:

 • u te helpen bij het uitvoeren van een transactie of order;
 • met u over producten en diensten te communiceren;
 • service en ondersteuning te verlenen;
 • u op de hoogte te brengen van nieuwe diensten en voordelen;
 • op u afgestemde reclameaanbiedingen aan te bieden;
 • inhoud te selecteren waarover u wordt geïnformeerd;
 • sommige BluJay websites te personaliseren; en
 • contact met u op te nemen over marktonderzoek naar BluJay producten of diensten.
 • Wij zullen u de mogelijkheid geven om uw privacyvoorkeuren te kiezen over de mededelingen die wij u toesturen.

 

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN:

BluJay zal uw persoonsgegevens niet aan anderen verkopen, verhuren of leasen. BluJay kan echter persoonsgegevens delen met zakenrelaties, bedrijfsonderdelen die eigendom van BluJay zijn en bedrijven die namens ons werken. BluJay schakelt dienstverleners en leveranciers in voor de levering van complete producten, diensten en klantenoplossingen en om BluJay te helpen bij marketing en communicatie. Leveranciers en dienstverleners zijn contractueel verplicht om de informatie geheim te houden die zij namens BluJay ontvangen en mogen deze niet voor een ander doel gebruiken dan voor het verlenen van diensten voor BluJay.

BluJay kan deelnemen aan marketingactiviteiten met andere bedrijven. Als onderdeel van deze activiteiten kunnen bepaalde mededelingen van BluJay tegelijkertijd met die van andere bedrijven worden verzonden. Sommige van deze mededelingen bieden u de mogelijkheid om persoonsgegevens te delen met zowel BluJay als de andere bedrijven die aan deze activiteiten deelnemen. Als u ons vertelt dat u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om nader contact met u op te nemen, zullen wij uw wensen respecteren. Als u kiest om persoonsgegevens alleen aan BluJay te verstrekken, dan zal BluJay die informatie niet delen met de andere bedrijven die aan die marketingactiviteit deelnemen. Behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring, zal BluJay de persoonsgegevens die u aan BluJay verstrekt niet zonder uw toestemming delen met andere derden, tenzij om te reageren op rechtsgeldig bevoegde informatieverzoeken van overheidsinstanties; om te voldoen aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; om fraude te helpen voorkomen of om de rechten en eigendommen van BluJay of zijn dochtermaatschappijen af te dwingen of te beschermen.

Er kunnen situaties ontstaan waarin BluJay besluit om bedrijven in sommige landen te verkopen, over te nemen, te fuseren of anderszins te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie moeten wellicht persoonsgegevens aan potentiële of werkelijke kopers worden verstrekt, of de ontvangst ervan van verkopers. Het is de praktijk binnen BluJay om passende bescherming te bieden voor informatie bij die soorten transacties.

 

PRIVACY VAN KINDEREN:

BluJay verzamelt niet willens en wetens informatie van kinderen jonger dan 13 jaar en richt zich met zijn websites niet op kinderen jonger dan 13 jaar.

 

SELECTEREN VAN PRIVACYVOORKEUREN:

BluJay geeft u de mogelijkheid om vele verschillende soorten informatie te ontvangen ter aanvulling op onze producten en diensten. U kunt zelf kiezen hoe u mededelingen op het gegevensverzamelpunt wilt ontvangen en deze keuzes later wijzigen. Deze optie geldt niet voor mededelingen die primair bedoeld zijn voor het beheer van de orderafhandeling, contracten, ondersteuning, productwaarschuwingen, chauffeursupdates of andere administratieve en transactiemededelingen.

 

ABONNEMENTEN:

Tot abonnementsmedelingen behoren e-mail nieuwsbrieven, software-updates e.d., waarom u uitdrukkelijk verzoekt. Nadat u om dergelijke mededelingen hebt verzocht, kunt u op een van de volgende manieren aangeven dat u deze niet meer wilt ontvangen:

 • Klik op de link “stoppen (opt out)” of “afmelden” in de betreffende e-mail of volg de stopinstructies in elke abonnementsmededeling.
 • Ga terug naar de website(s) waar u zich oorspronkelijk uw voorkeuren hebt geselecteerd en volg de afmeldingsinstructies.
 • Stuur een brief of e-mail naar BluJay. Zorg dat u uw naam, e-mail- en postadres aangeeft en specifieke relevante informatie over de BluJay-abonnementen die u niet meer wenst te ontvangen.
 • Let erop dat, wanneer u zich afmeldt voor bepaalde abonnementen/mededelingen, dit gevolgen kan hebben voor de BluJay waarvoor u hebt gekozen, waarbij acceptatie van de mededelingen een voorwaarde is voor het ontvangen van de diensten.

 

ALGEMENE COMMUNICATIE:

Algemene communicatie van BluJay biedt informatie over producten, diensten en/of support. Dit kan informatie over nieuwe producten zijn, speciale aanbiedingen, uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoek of support-enquêtes. U kunt kiezen om deze algemene communicatie niet te ontvangen en wel op een van de volgende manieren:

 • Klik op de link “stoppen (opt-out)” of “afmelden” in de betreffende e-mail of volg de stopinstructies in elke abonnementsmededeling.
 • Stuur een brief of e-mail naar BluJay. Zorg dat u uw naam, e-mail- en postadres en specifieke relevante informatie over uw privacyvoorkeuren vermeldt.

 

TOEGANG TOT UW GEGEVENS:

BluJay streeft ernaar uw persoonsgegevens altijd correct op te slaan. Wij hebben technologie, beheerprocessen en beleidsrichtlijnen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevens juist zijn. BluJay biedt personen redelijke toegang tot persoonsgegevens die zij aan BluJay hebben verstrekt en de mogelijkheid om deze in te zien en, waar van toepassing, te corrigeren. Om uw privacy en beveiliging te beschermen, nemen wij ook redelijke maatregelen om uw identiteit te controleren, zoals de eis om een wachtwoord en gebruikers-ID in te voeren voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Om de persoonsgegevens die u direct aan BluJay hebt verstrekt, in te zien en te wijzigen, kunt u terugkeren naar de website waar u uw gegevens oorspronkelijk hebt ingevoerd en de instructies op die website opvolgen of contact opnemen met BluJay.

 

BEVEILIGING:

Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, om de juistheid van de gegevens te behouden en om het juiste gebruik van de gegevens te garanderen, maakt BluJay gebruik van passende fysieke, technische en administratieve procedures ter bescherming van de informatie die wij verzamelen.

 

OPLOSSEN VAN GESCHILLEN:

Om de Safe Haven principles van de Europese Unie na te leven, streeft BluJay ernaar klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens door ons op te lossen.

Bij vragen over dit beleid verzoeken wij u contact op te nemen met:

BluJay Solutions
Attn: Privacy Administrator
915 E 32nd St Ste B
Holland, MI 49423, USA

 


 

BluJay Cookiebeleid

 

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u sommige websites bezoekt. Ze verbeteren uw zoek-/bladerervaring op verschillende manieren zoals herinnering van uw voorkeuren, weergave van relevante inhoud en garanderen dat pagina’s werken zoals bedoeld.

 

WAARVOOR WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

NOODZAKELIJKE COOKIES

Sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u een website en zijn functies volledig en comfortabel kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld inlogt op een website, herkent het systeem het cookie dat is opgeslagen op de computer die u meestal gebruikt. Als u inlogt vanaf een andere computer, kunnen wellicht aanvullende veiligheidsvragen worden gesteld.

 

PRESTATIECOOKIES

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, zoals de pagina’s die u het vaakst bezoekt en plaatsen waar u moeilijkheden ondervond (d.w.z. waar foutmeldingen verschenen). Met deze informatie kunnen wij mogelijke verbeteringen van onze service vaststellen. Wij zijn met name geïnteresseerd in welke internetbrowser u gebruikt om onze website te bezoeken, hoe lang uw bezoek duurde en welke pagina’s u hebt bekeken.

 

FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies herkennen de voorkeuren die u kiest tijdens het bezoek aan een website, bijvoorbeeld de taal waarin de inhoud moet worden weergegeven of het lettertype. Wij gebruiken deze cookies ook om nieuwe sites te testen, of om meer relevante advertenties voor producten en diensten te tonen op basis van uw activiteiten op onze website. Ze kunnen ook worden gebruikt om functies aan te bieden zoals video’s.

 

COOKIES VAN DERDEN

Wij maken vaak gebruik van de expertise van externe bedrijven die informatie over klantactiviteiten verzamelen en analyseren, waardoor wij weer onze service kunnen verbeteren. Wij gebruiken cookies van derden ook om nieuwe sites te testen, of om meer relevante advertenties voor producten en diensten te tonen op basis van uw activiteiten op onze website.

 

GERICHTE COOKIES

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u browst. Zonder deze cookies kunnen online advertenties die u ziet, mogelijk minder relevant voor u en uw interesses zijn.

 

SOORTEN COOKIES:

SESSIECOOKIES

Deze zijn alleen actief tijdens uw bezoek en worden verwijderd zodra u uw browser sluit. Sessiecookies worden meestal gebruikt om uw bewegingen van pagina naar pagina te volgen en de informatie te herkennen die u tijdens die sessie hebt ingevoerd – vaak ter ondersteuning van de functionaliteit of beveiliging van de website.

Dankzij deze cookies kunnen websites gemakkelijker worden gebruikt, omdat u niet steeds weer moet inloggen of tijdens het browsen informatie opnieuw moet invoeren. Een goed voorbeeld is een aanvraagformulier – wellicht vult u de eerste paar pagina’s in, maar realiseert zich dan dat u een verandering op de eerste pagina moet wijzigen – de tot dan toe ingevoerde informatie wordt dan opgeslagen, zodat u niet helemaal weer van voren moet beginnen.

PERSISTENTE COOKIES

Deze worden na uw bezoek opgeslagen en worden niet verwijderd wanneer u uw browser sluit. Persistente cookies worden meestal gebruikt om uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken te herkennen en wordt soms gebruikt om gerichte advertenties aan te bieden gebaseerd op uw activiteiten op een website.

Dankzij deze cookies kunnen websites gemakkelijker worden gebruikt, omdat u niet steeds uw voorkeuren hoeft te herhalen telkens wanneer u de website bezoekt. Een goed voorbeeld is een website met taal – wellicht hebt u gekozen om de taal waarin de inhoud wordt weergegeven van Engels naar Frans te wijzigen. De volgende keer dat u de website bezoekt, zal uw voorkeur worden herkend.

Wilt u meer weten over cookies? Het Interactive Advertising Bureau heeft een handleiding opgesteld die uitleg geeft over hoe cookies werken en hoe ze worden beheerd – zie http://www.allaboutcookies.org/ voor meer informatie.

 

 

COOKIES DIE WE GEBRUIKEN

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken en waarvoor ze zijn bedoeld:

Naam cookie Domeinbron Categorie cookie Voordeel Verzamelde informatie Duur van het cookie
Google Analytics__utma BluJaySolutions.com Functie Volgen van de gebruiker om de kwaliteit van de website te meten en te verbeteren door analyse van het gedrag van bezoekers Dit cookie wordt gebruikt om het eerste bezoek aan de website vanaf een bepaalde browser te bepalen 2 jaar na plaatsing/update
Google Analytics__utmb__utmc BluJaySolutions.com Functie Volgen van de gebruiker om de kwaliteit van de website te meten en te verbeteren door analyse van het gedrag van bezoekers Deze cookies zijn gekoppeld en worden gebruikt om te volgen hoe lang een bezoeker op de website blijft Eind van de browsersessie
Google Analytics__utmz BluJaySolutions.com Functie Volgen van de gebruiker om de kwaliteit van de website te meten en te verbeteren door analyse van het gedrag van bezoekers Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen waar een bezoeker vandaag kwam. Bijvoorbeeld van een zoekmachine, verwijzingslink, advertentie op een andere website en navigatie van andere sites op onze website. 6 maanden na plaatsing/update
Marketo_mkto_trk Info.BluJaySolutions.com Volgen Volgen en identificeren van het gedrag van bezoekers Dit cookie stelt vast welke sites de gebruiker heeft bezocht, in welke volgorde en hoe lang 2 jaar na plaatsing/update

 

EXTERNE LINKS

Onze website bevat ook links naar externe websites – deze worden voor uw gemak verstrekt, maar wij garanderen, bewaken of keuren producten, diensten of standpunten op deze websites niet goed. Denk eraan dat deze websites hun eigen cookiebeleid hebben.

 

COOKIE-INSTELLINGEN

U kunt zelf bepalen hoe cookies op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen (in het menu “Extra”).

Als u kiest om alle cookies te blokkeren, kunt u problemen krijgen wanneer u sommige online diensten gebruikt. Sommige websitefuncties kunnen wellicht niet werken zoals bedoeld, uw voorkeuren worden niet opgeslagen en u krijgt wellicht geen advertenties over aanbiedingen die relevant voor uw interesses/behoeften zouden zijn.

U kunt echter cookies toestaan van specifieke website door deze als ‘Vertrouwde websites’ te markeren. Zie uw internetbrowser voor nadere informatie.

Let op: als u meerdere internetbrowsers/computers/mobiele apparaten gebruikt, moet u uw instellingen op al deze apparaten bijwerken om cookies volledig uit te schakelen, als u dat wilt.

U kunt alle bestaande cookies van uw browser verwijderen, en als u cookies helemaal wilt uitschakelen, zullen wij geen informatie meer verzamelen, maar we kunnen nog wel de in het verleden verzamelde informatie gebruiken.

Wilt u meer weten over cookies? Het Interactive Advertising Bureau heeft een handleiding opgesteld die uitleg geeft over hoe cookies werken en hoe ze worden beheerd – zie http://www.allaboutcookies.org/ voor meer informatie. Alle informatie wordt om beveiligingsredenen gecodeerd.

 

WIJZIGINGEN VAN HET COOKIEBELEID

BluJay kan dit cookiebeleid af en toe wijzigen. Wanneer een dergelijke verandering wordt uitgevoerd, zullen wij een herziene versie online posten. Veranderingen worden van kracht op het moment dat ze worden gepost. Het is uw verantwoordelijkheid om die cookiebeleid regelmatig te controleren zodat u op de hoogte ben van alle wijzigingen. Door het gebruik van onze website stemt u in met dit beleid en dat we cookies op uw apparaten kunnen opslaan en toegang daartoe kunnen verkrijgen.

 

Dit cookiebeleid is gepubliceerd door BluJay Solutions Inc., 915 E 32nd St Ste B, Holland, MI 49423, USA.